Slovensko

Trnavská bazilika

zář 10 2014

I v zemi našeho východního souseda jsou velmi cenné a významné historické památky. Mezi ně patří i velká trnavská bazilika, která byla zasvěcena svatému Mikuláši.


Pohled do historie
První podoba baziliky sv. Mikuláše byla románská. Později však zde vznikl nádherný gotický chrám, který zdobí Trnavu dodnes. Od roku 1543 až do roku 1820 byla trnavská bazilika dokonce katedrálním kostelem ostřihomského arcibiskupa, takže v útrobách kostela byli pohřbeni někteří ostřihomští arcibiskupové.

DSC01480

Trnavská bazilika foto Černý tulipán


Vzhled baziliky
Bazilika sv. Mikuláše nese prvky pozdně gotického stylu. Bazilika byla postavena v takzvaném podunajském slohu. Později však bazilika ztratila svůj čistý a osobitý gotický styl. V 17. století byly totiž k bazilice přistavěny boční barokní kapličky. Uvnitř baziliky byly v tomto období také vyměněny dlažby a kostelní lavice. Poté byla vyměněna kazatelna. Další barokní úpravy byly jen otázkou času. V kostele byl následně postaven bohatě zdobený barokní chór s varhanami. V 18. století se ve výstavbě baziliky pokračovala dále, takže v severní části kostela byla přistavěna barokní kaple. V této kapli najdete obraz Panny Marie, která žehná věřícím. Obraz je známý pod názvem „milostivá trnavská Panna Mária". Kult Panny Marie je zde pěstován dlouho. V roce 2008 dokonce dochází k prohlášení baziliky sv. Mikuláše za mariánské poutní místo Trnavské arcidiecéze. V témže roce prohlásil tehdejší papež Benedikt XVI. baziliku sv. Mikuláše za baziliku minor.

DSC01483 kopie

 Trnavská bazilika foto Černý tulipán

Technické informace
Bazilika sv. Mikuláše má gigantické rozměry. Na délku měří bazilika šedesát metrů. Šířka baziliky je třicet jedna metrů a hlavní loď kostela je vysoká osmnáct metrů. Průčelí kostela má dvě věže, které jsou natřené hnědou barvou, fasáda kostela je pak světle žlutá. V severní věži je pak umístěn jeden z největších zvonů v Evropě, který se rovněž jmenuje sv. Mikuláš.


Kulturní centrum města
Bazilika sv. Mikuláše je významným trnavským kostelem, ve kterém se pořádá celá řada významných náboženských a kulturních akcí. Pořádá se zde například mezinárodní festival varhanní hudby, který se jmenuje „Trnavské organové dni". Tento mezinárodní festival varhanní hudby se zpravidla koná v měsíci srpnu.