Řecko

Pythagóreio aneb městečko slavného matematika

pro 15 2013

Pythagóreio je malé řecké městečko, které se nachází na ostrově Sámos. Ostrov Sámos patří mezi severovýchodní egejské ostrovy. Městečko Pythagóreio se proslavilo především tím, že se zde ve starověku narodil slavný filosof a matematik Pythagóras, jehož krásnou sochu nelze v městském přístavu přehlédnout.

Slavný rodák

Sympatické městečko Pythagóreio nese jména geniálního filosofa a matematika Pythagóra, které se zde narodil okolo roku 570 před naším letopočtem. Pythágora zná téměř každý školák na celém světě. Jeho slavnou větu o pravoúhlém trojúhelníku se musel učit každý, kdo prošel povinnou školní výukou. Jeho slavná teze: "Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu obsahu čtverců nad oběma odvěsnami." nebyla pouze filosofickou frází, ale vyzkoušenou věcí, neboť Pythagoras byl prvním matematikem na světě, který tuto poučku prokázal, že skutečně platí. Na slavného rodáka město pochopitelně nezapomnělo, takže stopy po jeho odkazu nejsou pouze v názvu města, ale také na jeho ulicích. V městském přístavu například od roku 1989 stojí zajímavá socha od architekta Nikoláa Ikaria, která zobrazuje slavného filosofa, kterak má zvednutou pravou ruku k nebi. Nad ním je vysoký kříž, který je směrem k Pythágorovi mírně nakloněný, takže celý výjev má zobrazovat pravoúhlý trojúhelník.

P8020154

Přístav v Pythagóreio foto Černý tulipán

Další zajímavosti městečka

Ze sakrálních památek stojí za zmínku pěkný ortodoxní kostel Metamórfosis, který byl založen na památku slavného vítězství proti bojechtivým Turkům. Slavná vítězná námořní bitva se uskutečnila šestého srpnu roku 1824, což je důležité datum v dějinách tohoto malebného řeckého městečka. Na západním okraji obce pak stojí velmi rozsáhlé rozvaliny římských lázní s několika neporušenými vchody, které si můžete v klidu prohlédnout.

P8020159

Socha slavného matematika foto Černý tulipán

Turistické informace

Pythagóreio se nachází jihozápadním směrem od hlavního města ostrova Vathý. V současné době zde žije na rozloze 164,7 kilometrů čtverečních 9000 stálých obyvatel. Hlavní atrakcí ostrova je pitoreskní přístav, kde kotví nádherné luxusní jachty. Z přístavu jezdí také výletní lodě na nedaleký kouzelný ostrov Patmos, kde je obrovský klášter svatého Jana.