O Slovensku

Slovensko je stát, který leží ve střední Evropě. Slovensko je parlamentní republikou v čele s prezidentem. Úřední měnou je euro. Hlavním městem země je Bratislava, kde žije něco přes 460 000 obyvatel. Slovensko sousedí celkem s pěti státy. Na severu země sousedí s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Rakouskem a Maďarskem a na západě s Českou republikou. Rozlohou je Slovensko na 126 místě na světě, má celkem 49 035 kilometrů čtverečních.

V současnosti žije na Slovensku přes 5 400 000 obyvatel. V zemi je úřední jazyk slovenština. Vlajka Slovenska má červenou, modrou a bílou barvu. Na slovenské vlajce je ještě statní znak, který má podobu dvojramenného bílého kříže na červeném poli, pod křížem jsou vyobrazené tři modré vrcholky hor. Největšími městy země jsou Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra a Banská Bystrica.

Z náboženského hlediska je Slovensko křesťanskou zemí. Nejvíce křesťanů se hlásí k římskokatolické církvi, je jich kolem 60 procent, zhruba 7 procent Slováků se hlásí k protestantským církvím.

Nejvyšším bodem země je hora Gerlachovský štít, která měří 2 655 metrů. Slovensko je převážně zemědělským státem. Významným slovenským produktem je například slovenská brynza nebo velmi žádané korbáčiky.