Německo

Bamberský dóm

srp 03 2015

Bamberský dóm je nádherná ukázka pozdně románského slohu a francouzské gotiky. Monumentální sakrální stavba stojí v bavorském Bamberku již od 13. století.


Bamberský dóm
Bamberský dóm byl zasvěcen svatému Petrovi a Jiřímu. Celá stavba byla zahájena již roku 1211 a vysvěcena byla roku 1237. Jedná se o velkolepou trojlodní baziliku, která má dva chóry a čtyři věže. V přední části se nachází chór svatého Jiřího, v zadní části pak chór svatého Petra.

DSC03479

Bamberský dóm foto Černý tulipán


Vnější ozdoby
Bamberský dóm je pozoruhodný již zvenčí. Za pozornost stojí zejména socha Bamberského jezdce, která se nachází u severozápadního pilíře východního chóru. Socha pochází z roku 1230 a je zahalena velkým tajemstvím, protože nikdo neví, o kterého středověkého bamberského jezdce se jedná. Z vnějších ozdob stojí ještě za povšimnutí hlavní vchod, který má velkolepou kamennou výzdobu. Tento vchod se jmenuje Marienpforte a na jeho reliéfech jsou vyobrazeny bizarní výjevy z Posledního soudu. Bamberský dóm má však celkem pět vchodů a každý vchod je vyzdoben impozantní kamennou výzdobou. Při pohledu na čtyři věže pak uvidíte, že z jihozápadní věže se na vás dívají kamenné krávy. Nebude se jednat o halucinaci, ale holou skutečnost, neboť architekti chtěli vzdát těmto zvířatům hold za těžkou práci při transportu těžkých kamenů na stavbu.

DSC03484

Bamberský dóm foto Černý tulipán


Interiér kostela
Při vstupu do Bamberského dómu vás zaujme především nádherně vzdušná hlavní loď, která je ozdobená raně gotickou žebrovou křížovou klenbou. Hlavní oltář se nachází v západní části kostela a je osazen biblickými postavami znázorňující Kristovo ukřižování. Hlavní oltář pochází z 17. století a autorem je Justus Glesker. V Bamberském dómu je však více oltářů. Mezi skvosty lze pak zařadit mariánský oltář od Veita Stosse, který působil v nedalekém Norimberku. Dalším zajímavým uměleckým artefaktem je náhrobek Jindřicha II. a Kunigundy, což byl císařský pár.


Diecézní muzeum
V areálu Bamberského dómu se také nachází Diecézní muzeum, které vystavuje nejenom sakrální umění, ale také cenné sbírky císařských rób. Mezi nejcennější exponáty muzea pak patří modrý císařský plášť, který patřil císaři Jindřichovi II.