Izrael

Kostel všech národů

led 02 2014

Kostel všech národů anebo bazilika Utrpení stojí hned vedle Getsemanské zahrady, kde se před svým zatčením modlil Ježíš Kristus. Kostel všech národů byl postaven na začátku 20. století na místě, kde dříve stával byzantský chrám ze 4. století.

Zapomenuté dějiny kostela

Na místě, kde postaven kostel všech národů, stál byzantský chrám, který byl zničen při velkém zemětřesení v roce 747. Obnoven byl tento chrám až křižáky, kteří tento křesťanský svatostánek znovu opravili ve 12. století. Po roce 1345 však upadl úplně v zapomnění, takže je malým zázrakem, že na počátku 20. století byl archeologickým průzkumem znovu objeven. Na znovu vybudování chrámů tehdy přispělo dvanáct národů, proto se chrámu začalo říkat kostel všech národů. Kostel byl vybudován v byzantském slohu v letech 1919 až 1924 a při pohledu shora uvidíte, že chrám má celkem dvanáct kopulí.

taba 109

Kostel všech národů foto Černý tulipán

Interiér kostela

Vnitřek kostela je velmi strohý a jednoduchý. Uprostřed hlavní lodi je kámen z původního byzantského kostela, který je obklopen železnou trnovou korunou. Po stranách kostela se nacházejí výjevy, které líčí Ježíšův osamocený zápas v getsemanské zahradě a slavný Jidášův polibek, který v Getsemanské zahradě prozradil Ježíšovu identitu. Strop kostela je vyzdoben tmavomodrými freskami, které symbolizují krásnou noční oblohu. Z bývalého byzantského kostela zde zbyly některé fragmenty mozaikové dlažby, která je převážně z černého mramoru.

taba 111

Staré olivovníky foto Černý tulipán

Exteriér kostela

Při vstupu do chrámu určitě zaujme pěkně zdobený fronton kostela, který znázorňuje Kristovo utrpení. Nad zlacenou mozaikou je pak kříž. U vstupu do kostela ještě zaujmou čtyři zdobené korintské sloupy. Budova kostela byla postavena ze světle růžového kamene, který pochází z nedalekého Betléma a vesničky Lifty.

Krásné okolí kostela

Kostel všech národů je obklopen nádhernými olivovníky, které jsou velmi staré. Stáří některých olivovníky se odhaduje na více než tisíc let, takže tyto stromy bezesporu patří mezi nejstarší listnaté stromy na světě. Stromy jsou oplocené, takže návštěvníci této zahrady se mohou pohybovat pouze po vyhrazených cestičkách kolem těchto stromů. Zajímavostí je, že olivovníky stále vydávají své plody, které se využívají k lisování oleje, který je pak používán pro sakrální účely. Podle východní ortodoxní tradice zde byla rovněž pohřbena Ježíšova matka.