Izrael

Křížová cesta v Jeruzalémě

říj 26 2013

Křížová cesta v Jeruzalémě patří mezi nejznámější poutní cesty ve Svatém městě. Křížová cesta mapuje poslední kroky Ježíše Krista, které vedly na kopec Golgota, kde byl ukřižován. Křížová cesta má celkem čtrnáct zastavení a vede centrem Starého města.

Atmosféra Křížové cesty

Křížová cesta nebo také Via Dolorosa protíná Muslimskou čtvrť ve Svatém městě. Paradoxní na této poutní cestě je, že je lemována nejrůznějšími obchůdky, kavárnami, krámky a stánky. Obchůdky a krámky jsou doslova přeplněné levným bazarovým zbožím, které místní obchodníci vehementně vnucují poutníkům a turistům. Výběr v těchto obchodech je velmi rozmanitý, ovšem velmi často zde narazíte na levné sošky Ježíše Krista, krucifixy z umělé hmoty, svaté obrázky a další kýčovité náboženské suvenýry.

Pokud však na chvíli opustíte hlavní ulici, uvidíte mnohem zajímavější podívanou než jsou malé obchůdky se suvenýry. V malých a úzkých bočních uličkách jsou totiž k vidění překrásné středověké budovy, které postavili islámští stavitelé. Četné budovy ještě pamatují dobu Mamlúků, která trvala od roku 1250 do roku 1516. Všechny budovy sice nejsou v perfektním stavu, nicméně na několik krásných staveb určitě narazíte.

taba 152

Trasa křížové cesty je lemována obchůdky foto Černý tulipán

Trasa Křížové cesty nemá historický základ

Trasa Křížové cesty byla během staletí mnohokrát pozměněna. Její současná trasa nemá rovněž žádný historický základ, takže všech čtrnáct zastavení zřejmě nemá reálný historický podklad. Křesťanským poutníků z celého světa to však zřejmě nevadí, neboť Křížová cesta je neustále hojně navštěvovanou poutní trasou. Jde tedy spíše o silnou náboženskou tradici, která má evokovat vzpomínky na Kristovo utrpení, které Ježíš z Nazaretu skutečně v Jeruzalémě na velikonoční svátky prožil.

taba 156

Třetí zastavení foto Černý tulipán


Ke každému ze čtrnácti zastavení se váže konkrétní událost z Ježíšovy cesty na golgotský kopec. U některých zastavení se mohou křesťanští poutníci na chvíli zadržet, neboť jsou označené pamětními deskami, kterou jsou umístěné na zdech domů. Problémem však často je, že některé pamětní desky jsou šikovně zakryty obchůdky s náboženskými suvenýry. Další pamětní desky jsou pro změnu dokonale ukryté uvnitř domů. Velmi zajímavým procesím bývají procesí, kterou vedou místní františkáni. Tohle procesí se koná každý pátek od tří hodin odpoledne. Křížová cesta končí v chrámě Božího hrobu, kde je desáté až čtrnácté zastavení.