Izrael

Chrámová hora

říj 20 2013

Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu, protože zde stál velkolepý jeruzalémský chrám, který byl po dlouho dobu centrem bohoslužebného života izraelského lidu. Od prvního století po Kristu zde však jeruzalémský chrám nestojí, nicméně ortodoxní Židé stále věří, že jednou bude opět v celé své nádheře stát.

Současnost Chrámové hory

V současné době však na Chrámové hoře nestojí jeruzalémský chrám, nýbrž muslimská svatyně. Jedná se o Skalní chrám, který byl vybudován v letech 688 – 691 po Kristu. Muslimové postavili tento majestátní chrám, aby dokázali, že islám je nadřazeným náboženstvím nad židovstvím i křesťanstvím. Tato skutečnost platí stále, neboť Skalní chrám dominuje celému Svatému městu a je tradičním symbolem, který se objevuje na všech pohlednicích Jeruzaléma. Muslimové jsou na tuto svatyni nesmírně pyšní, proto ji nazývají „Vznešená a ušlechtilá svatyně". Z architektonického hlediska se jedná o velmi vyváženou stavbu, která byla silně ovlivněna byzantskou architekturou.

taba 094

Skalní chrám foto Černý tulipán

Popis Skalního chrámu

Půdorys chrámu je osmiboký. Hlavním architektonickým prvkem chrámu je pak mohutná kupole, která byla vyrobena z mědi. Později pak byla pokryta plátkovým zlatem, takže oslnivě září do dalekého okolí.

Vnitřek kupole je rovněž oslnivý, neboť je vyzdoben krásnou květinovou výzdobou. Na stěnách chrámu jsou pak zlatozelené mozaiky, které dávají chrámu neobvyklou vznešenost. Na některých mozaikách jsou nápisy, které vyzývají všechny křesťany na světě, aby uznali islám za největší světové náboženství. Většina keramického obložení není však původní, protože v 16. století byly původní perské dlaždice nahrazeny věrnými kopiemi.

Název svatyně Skalní chrám pravděpodobně pochází od skály, která je uvnitř chrámu. Na této skále se kupříkladu praotec Abraham chystal obětovat svého syna Izáka. Podle muslimské tradice se však z této skály vznesl na nebesa prorok Muhammad, takže z tohoto důvodu je tento chrám třetím nejposvátnějším místem pro muslimy.

taba 087

Chrámová hora v pozadí foto Černý tulipán

Okolí Skalního chrámu

V bezprostřední blízkosti Skalního chrámu byly v průběhu staletí postaveny další náboženský budovy. Všechny jsou muslimské provenience, takže okolí Skalního chrámu je malým muzeem islámského stavitelství. Kolem Skalního chrámu tak stojí například nádherná mešita al-Aksá nebo neméně slavná Koránská škola.