Izrael

Olivetská hora

říj 16 2013

Olivetská hora se nachází v Jeruzalémě a je známá především jako místo zatčení Ježíše Krista. Olivetská hora je tak důležitým poutním místem v dějinách křesťanů všech vyznání.

Olivetská hora z pohledu Židů

Olivetské hora není důležitým místem pouze pro křesťany, ale také pro Židy. Tento kopec, který je vysoký 815 metrů, je pro Židy velmi významným místem. Židé totiž věří, že mesiáš, který přijde spasit Izrael, má přijít právě od Olivetské hory. Z tohoto důvodu je na Olivetské hoře největší židovský hřbitov v Jeruzalémě. Židovský hřbitov je situován na západním svahu hory, takže naproti tohoto svahu je Chrámová hora.

taba 114

Olivetská hora foto Černý tulipán

Olivetské hora z pohledu křesťanů

Olivetská hora hraje pochopitelně důležité místo v dějinách křesťanů, neboť Ježíš Kristus se častokrát na Olivetské hoře pohyboval. Z Nového zákona víme, že Ježíš velmi často docházel, aby se na Olivetské hoře modlit. Pod touto horou ho také vítaly zástupy, když na oslátku vjížděl do Jeruzaléma. Na Olivetské hoře prorokoval zkázu Jeruzaléma a jeruzalémského Chrámu. Nakonec zde byl také zatčen, když se po Poslední večeři na Olivetskou horu odebral se svými učedníky, aby se zde v klidu modlil. Z tohoto důvodu stojí na této hoře několik významných křesťanských kostelů, které jsou křesťanskými poutníky velmi hojně navštěvovány.

taba 104

Getsemanská zahrada foto Černý tulipán

Křesťanské kostely na Olivetské hoře

Na Olivetské hoře stojí například krásný Kostel všech národů, který byl vybudován v Getsemanské zahradě. Nad tímto kostelem se pak nachází ruský pravoslavný kostel Marie Magdalény, který se může pochlubit nádherně zlatými cibulovitými kopulemi. Ještě dále se pak nachází kostel Nanebevstoupení Páně, který nechala již ve čtvrtém století po Kristu vybudovat císařovna Helena.

Další stavby na Olivetské hoře

Na Olivetské hoře stojí ještě další významné stavby, které stojí za to si prohlédnout. Jedna taková stavba se jmenuje Jad Avšalóm, což je hrobka, která se nachází v údolí Kidron, což je údolí mezi Chrámovou a Olivetskou horou. Podle legendy patří tato hrobka izraelskému králi Abšalómovi, což byl syn slavného izraelského panovníka Davida, který se proti svému otci vzbouřil. Archeologové datují stavbu této nezvyklé hrobky do prvního století před Kristem. V překladu znamená Jad Avšalóm Ruka Abšalómova. Podoba ruky jde trochu vidět na špici kuželovité střechy.