Izrael

Chrám Božího hrobu

říj 05 2013

Chrám Božího hrobu, který se nachází v Jeruzalémě, je už od 4. století důležitým poutním místem pro všechny křesťany na celém světě. Chrám je postaven na místě, kde byl podle křesťanské tradice ukřižován Ježíš Kristus.


O chrám Božího hrobu se stará šest církví
V současné době je chrám Božího hrobu rozdělen na kaple a prostory, které jsou vyhrazené šesti různým církvím. O chrám se stará katolická, pravoslavná, arménská, koptský, syrská a etiopská církev. Všechny zmiňované církve mají v chrámu Božího hrobu velmi přesně vymezen prostor, kterým jim patří. Pouze Kristův hrob s rotundou patří všem církvím.

taba 163

Chrám Božího hrobu foto Černý tulipán

Pochmurný interiér
Interiér chrámu Božího hrobu je velmi nezvyklý, protože celý interiér chrámu je ponořen do mírného šera. Nejdůležitějším místem celého chrámu je Kristův hrob, u kterého se neustále vytvářejí dlouhé fronty, takže pokud chcete tento hrob navštívit, počítejte s tím, že si chvíli postojíte. Při vchodu do malého hrobu, nad kterým byla postavena malá rotunda, vás vpouští mnich, který má zrovna u hrobu službu. V samotné rotundě se můžete zdržet pouze několik málo chvil, protože po nějaké chvíli vás mnich opět vyzve, abyste rotundu opustili.
Dalším velmi významným místem chrámu je schodiště, které najdete napravo od hlavního vchodu do chrámu. Tohle schodiště vede na Golgotu, což bylo místo, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Na tomto místě jsou dvě kaple, jedna kaple je řecká a druhá římskokatolická. Řecká kaple se nachází na levé straně a byla postavena kolem skály, na které byl vztyčen Kristův kříž. Kolem Golgotské skály je dneska namontované ochranné sklo, takže skálu si lze přes sklo prohlédnout. Napravo od skály je pak římskokatolická kaple, kde pro změnu uvidíte krásný oltář ze stříbra a bronzu. Oltář pochází z 16. století a jeho štědrým dárcem byl panovník Ferdinand I. Medicejský.

taba 169

Kámen pomazání foto Černý tulipán

U vchodu do chrámu je pak umístěn Kámen pomazání, který je neustále obklopen velkým shlukem lidí. Na tomto kameni dostal mrtvý Ježíš Kristus poslední pomazání a poté byl pečlivě zabalen do bílého plátna. Kámen pomazání však není autentický, nýbrž pochází z roku 1810.
V rámci prohlídky chrámu Božího hrobu můžete ještě navštívit etiopský klášter nebo kapli Nalezení svatého Kříže.