Itálie

Palác konzervátorů

čec 03 2014

Římský Palác konzervátorů či Palazzo dei Conservatori skýtá bohaté sbírky římského, etruského a řeckého umění. Na rozdíl od Fora Romana jsou téměř všechny sbírky umístěné pod střechou.

Číst dál: Palác konzervátorů

Roma Archeologia Card

čen 16 2014

Roma Archeologia Card je další praktickou a užitečnou kartičkou, která vám umožní navštívit některé římské památky se slevou.

Číst dál: Roma Archeologia Card

Poznáváme italská města plná památek

čen 15 2014

Nádherná jihoevropská země ležící na Apeninském poloostrově spolu s Řeckem výrazně ovlivnila kulturu celé Evropy. Ačkoliv Itálie, v podobě jaké ji známe dnes, vznikla až v 19. stoletím a jedná se o relativně mladou zemi, tak právě na jejím území bylo centrum Římské říše, která měla vliv v celé jižní a západní Evropě. I díky této skutečnosti můžeme v mnoha evropských zemích obdivovat památky s výrazným architektonickým vlivem Itálie, respektive Římské říše. Ovšem ty nejzajímavější kulturní památky jako jsou stavby nebo sochy nalezneme právě na území Itálie.

Číst dál: Poznáváme italská města plná památek

Římská doprava

čen 10 2014

Pro ty, kteří se letos chystají do Říma, mohou být následující informace důležité. V tomto článku vás krátce a přehledně seznámíme jak cestovat v hlavním městě Itálie.

Číst dál: Římská doprava

Roma Pass

čen 05 2014

Roma Pass aneb Římský Pas je velmi užitečnou kartou pro všechny návštěvníky věčného města, protože skrze tuto kartičku budete mít zdarma římskou dopravu a několik další zajímavých a praktických výhod.

Číst dál: Roma Pass