Itálie

Řeka Tibera

bře 14 2015

Řeky jsou důležitou součástí všech velkých měst, protože vytvářejí neobyčejnou atmosféru. Řeky patří k velkým městům, protože bez řek by byly tyto města poloviční. Řeka Tibera patří k Římu, tak jako Vltava k Praze a Seina k Paříži.


Tibera v dávné minulosti
Již Římané si všimli, že Tibera jim může velmi dobře sloužit. Z Tibery se tak stala efektivní dopravní cesta, takže Římané na této řece přepravovali téměř všechno. Postupem času však byla potřeba stavět přes Tiberu mosty. Prvním mostem přes Tiberu byl dřevěný most, který byl velmi jednoduchý. Tento dřevěný most, který stával pod svahy římského kopce Aventina, se jmenoval most Ponte Sublicio. Prvním mostem z trvanlivého kamene byl pak most Ponte Emilio, který nechali Římané postavit ve druhém století před Kristem. Zbytky tohoto velmi starého mostu jsou ještě v Římě stále k vidění. Na most se můžete dívat nebo jej fotit z mostu Palatino.

řím 289

Řeka Tibera foto Černý tulipán


Tibera dnes
Od starověku se situace v Římě hodně pozměnila. V současné době je v hlavním městě Itálie dvacet pět mostů, které spojují oba břehy Tibery. Z dvaceti pěti mostů je to například Andělský most, most Palatino, most Sisto nebo most Fabricius.
Tibera však neprotéká pouze Římem, ale i dalšími italskými městy, protože řeka měří celkem 405 kilometrů. Jedná se o třetí nejdelší řeku na Apeninském poloostrově a pramení v Toskánsku. Konec řeky je pak na jihu Itálie, kde se vlévá do Tyrhénského moře.

řím 375

Mosty přes Tiberu foto Černý tulipán


Projížďky po Tibeře
V minulosti jste na Tibeře nespatřili mnoho výjezdních lodí, ovšem turistický ruch si neustálé žádá nějaké změny, takže od roku 2003 se na Tibeře výjezdní lodičky objevily. Kdo je tedy milovníkem lodní turistiky, neměl by si tuto příležitost nechat ujít. Vyhlídkové lodě mají hodně nástupních míst (celkem jich je šestnáct), takže nastoupit na vyhlídkovou lodičku můžete v Římě prakticky kdekoliv. Vyhlídkové lodě pouze nejezdí mezí 14 a 15 hodinou odpolední. Stačí si pouze zakoupit open ticket tedy otevřenou jízdenku a můžete se těšit, že římské památky uvidíte z paluby lodě. Platnost otevřené jízdenky je dvacet čtyři hodin. Jméno této služby je Cruise Hop-On Hop-Off 24H.