Itálie

Mistrovské barokní dílo

bře 03 2015

Řím má nespočet nádherných a dech beroucích kostelů, ale kostel Sant'Ivo alla Sapienza je svým způsobem jiný. I když patří mezi skvosty barokní architektury, musíte si dát práci než ho v Římě najdete.


Mistrovské barokní dílo
Sant'Ivo alla Sapienza je docela zastrčený kostel, protože jeho vchod není z hlavní ulice, ale na dvorku Corso del Rinascimento. Přesto se jedná o mistrovské dílo barokní architektury. Kostel byl vybudován v polovině 17. století a jeho architektem je Francesco Borromini, což byl známý švýcarsko-italský barokní architekt, jež byl průkopníkem iluzionistické architektury.

řím 121

Pohled na kostel foto Černý tulipán


Krátká historie
Kostel Sant'Ivo alla Sapienza byl postaven na místě, kde v minulosti stála kaple paláce římské univerzity. Tato kaple ze 14. století byla zasvěcena svatému Ivovi ze Chartres, což byl patron všech právníků. Kaple stála v sevřených prostorách římské univerzity, takže Borromini byl při stavbě nového kostela prostorově omezen. K dispozici měl pouze čtvercový prostor, který musel mistrně využít.


Popis kostela
Vstup do kostela tedy není z římské ulice, nýbrž z nádvoří univerzity, které má obdélníkový tvar. Kostel tak celé univerzitní nádvoří uzavírá. Při vstupu do nádvoří však kostel tvoří hlavní stavbu celé budovy. Kostel má neobvyklou kopuli, která je zakončena vysokou lucernou, která má atypický šroubovicový tvar, který trochu připomíná obrovský cukrářský dort. Navzdory trochu neobvyklým tvarům je celý plán kostela přísně geometrický. Jedná se o rovnostranný trojúhelník s rozměrnými polokruhovými výklenky uprostřed všech stran. Celkový tvar celé stavby má tak podobu šesticípé hvězdy. Ve světě symboliky představovala tato šesticípá hvězda Šalomounovu hvězda, která byla symbolem moudrosti a prozíravosti.

řím 122

Kopule kostela foto Černý tulipán


Interiér kostela
Pohled na kopuli zevnitř je rovněž úchvatný. Interiér kostela je velmi prostorný a vzdušný. Hlavním uměleckým dílem je pak oltářní obraz, který znázorňuje Svatého Iva, který žil v Bretani v druhé polovině 13. století a byl za svého života známý tím, že byl advokátem chudých a nemajetných lidí. Za svatého byl prohlášen v roce 1347. Oltářní obraz svatého Iva namaloval italský malíř Pietra da Cortona.