Irsko a Severní Irsko

Croagh Patrick - poutní místo Irska

pro 15 2014

Na západ Irska každoročně míří tisíce křesťanských poutníků. Právě na zdejším legendami opředeném vrcholu s názvem Croagh Patrick, který se nachází v irském hrabství Mayo, je cíl jedné z největších poutí na světě.

Croagh Patrick bychom mohli přeložit jako Patrikův kopec. Jedna z pověstí vypráví o příchodu svatého Patrika do hrabství Mayo roku 441. Vystoupil na vrchol Croagh Patrick, ačkoli se ho místní pohané báli a věřili, že ho obývají démoni. Zůstal na vrcholu čtyřicet dní, držel půst a modlil se, čímž přesvědčil místní obyvatele, aby se nechali pokřtít. Od té doby je prý tento kopec o výšce 764 metrů cílem poutníků a věřících nejen z Irska.

Croagh Patrick

Vrchol Crough Patrick dominuje krajině - autor: Bastique - commons.wikimedia.org

Poutníci se vydávají na cestu ke svému cíli po poutní stezce dlouhé 37 kilometrů s názvem Tóchar Phádraig. Začíná v Ballintoberském opatství a vede poutníky přímo podél staré pohanské cesty až na vrchol Croagh Patrick. Cesta je dobře schůdná, ale také namáhavá. Co by to také bylo za pouť k očištění ducha, kdyby to bylo jednouché, že?

Nejlepší je vydat se na pouť za dobré viditelnosti, nedoporučujeme ji absolvovat v mlze nebo dešti. Nejčastěji vyráží poutníci na Croagh Patrick poslední neděli v červenci, na takzvanou Věncovou neděli. Tento den vystoupí na vrchol až 50 000 poutníků, někteří z nich dokonce na boso. Pokud tedy chcete pouť absolvovat v klidu či o samotě, zvolte jiné datum. Stezka vás povede zádumčivou irskou krajinou a cestou budete míjet mnoho památek. Kromě delší trasy s výchozím bodem v Ballintobersém opatství existuje ještě kratší varianta, kdy poutníci vychází z Murrisku.

Kopec Croagh Patrick je součástí mnoha dalších legend a příběhů, které mají pro Iry a jejich víru velký význam. Pro jiné je kopec a jeho okolí lákavý zejména přírodními krásami. Crough Patrick se tyčí nad zelenými pustinami a rašeliništi, na které je z vrcholu krásný výhled. Právě Crough Patrick dominuje celé krajině a je jedním z nejvyšších bodů v okolí.