Dějiny Walesu

Dějiny Walesu jsou velmi staré a úctyhodné. Oblast Walesu byla totiž osídlena už od prehistorických dob. Vůbec první dochované historické záznamy o osídlení Walesu jsou z písemných záznamů a análů Římanů. Římané totiž Wales dobývali už v roce 48 před naším letopočtem. Římané přinesli do této země rovněž křesťanství.

Velšané však nebojovali pouze s Římany, ale postupně také s Angličany, Vikingy a Normany. Bylo v podstatě neudržitelné, aby takto malý národ byl dlouho dobu zcela nezávislý a samostatný. Definitivní připojení k Anglii se uskutečnilo v roce 1535. Velký zlom pro Wales přichází v 18. století.

 

V té době totiž probíhá průmyslová revoluce, která měla za následek obrovský příliv nového obyvatelstva, převážně z Anglie. Tímto způsobem došlo k výraznému poangličtění mnoha typicky velšských oblastí. V té době však také dochází k mnoha dělnickým stávkám a demonstracím, neboť pracovní podmínky dělníků byly často velmi špatné. Významným mezníkem v životě Velšanů byl rok 1955, neboť město Cardiff dostalo status hlavního města Walesu. V roce 1998 proběhlo všelidové referendum, v níž si Walesané odsouhlasili částečnou samosprávu země.