Dějiny Skotska

Za vznik skotského království vděčí obyvatelé Skotska Kenneth MacAlpinu, který jej založil v roce 843 našeho letopočtu. Skotské dějiny se nesou v duchu mnohých těžkých a urputných bitev s Anglií. Významným skotským královským rodem byli Staurtovci, kteří dokonce nějakou dobu vládli i nad Anglií, neboť Anglie vytvořila se Skotskem personální unii. Definitivní unie s Anglií vznikla v roce 1707. Toto spojení s Anglií v podstatě trvá dodnes, kdy Skotsko je součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V tomto svazku je Skotsko od roku 1801.