Dějiny Severního Irska

Obyvatelé Irska jsou hrdým národem, který vždycky statečně bojoval proti jakémukoliv útlaku. Území Irska však byla nakonec rozděleno na dva státy, tedy na Severní Irsko a Irskou republiku. K tomuto rozdělení došlo v roce 1922. Na konci šedesátých let 20. století bylo Severní Irsko ve velké politické krizi. Na počátku sedmdesátých let došlo v celé zemi k velkému množství občanských bouří a nepokojů, které měly svůj původ už v roce 1969.

Byla pozastavena práce severoirského parlamentu a místní vlády. Černý a zároveň krvavý rok přichází v roce 1972, kdy bylo během velké demonstrace za lidská práva zastřeleno 26 lidí. Vláda Velké Británie a Severního Irska se pokusila o vyřešení hluboké krize, takže v roce 1973 podepsala takzvanou Sunningdaleskou dohodu, která zřídila Shromáždění Severního Irska a Irskou radu.

O urovnání vztahů mezi všemi znepřátelenými stranami se rovněž pokusily obě vlády v letech 1991–1992. Proběhly dlouhé politické rozhovory u kulatého stolu. Výsledek přišel v roce 1993, kdy vyšla Společná deklarace, která měla vylepšit vztahy mezi Irskem a Velkou Británií. Násilí v Severním Irsku již není tak intenzivní jako v minulosti, přesto tu a tam trvají drobné občanské nepokoje.