Dějiny Itálie

ascoli pruceli

Nádherné průčelí v Ascoli Piceno

Původ Itálie sahá až do roku 800 před naším letopočtem, kdy Apeninský poloostrov začínají zabydlovat staří Řekové. Řecká civilizace podstatným způsobem ovlivnila Etrusky, což byl malý národ, který žil ve střední Itálii. Etruskové postupem času také ovládli Řím. Proti etruským králům se však Římané vzbouřili a sami začali uplatňovat výbojnou politiku. Postupem času si podrobili ostatní kmeny v Itálii a expandovali i mimo Apeninský poloostrov.V prvním a druhém století našeho letopočtu už byla římská říše největší velmocí na světě. Touto světovou velmocí byla až do roku 476, kdy dochází k rozpadu římské říše. Velký italský poloostrov se rozpadl na mnoho malých států a státečků. Řím však úpadku statečně vzdoroval tím, že se zde stalo centrum římskokatolické církve. Moderní Itálie byla sjednocena až v roce 1861.

offida kostel

Obrovský kostel v Offidě

Do té doby byla Itálie rozdrobena do velmi malých států s vlastní kulturou, tradicemi, zvyklostmi i jazykem. V roce 1861 však dochází k vytvoření nezávislého království. Pro italskou politiku dochází ke zlomu v roce 1922, kdy do čela Itálie se dostává fašistický diktátor Benito Mussolini, který vedl Itálii do mnoha zahraničních válek. Od roku 1947 je však Itálie demokratickou republikou. V současné době je Itálie součástí Evropské unie.

civitela ulicky

Romantické uličky v srdci města Civitella