Dějiny Anglie

Anglická historie je velmi dlouhá a bohatá. Doložené dějiny Anglie začínají násilným vpádem Římanů v roce 55 před naším letopočtem. Do roku 100 našeho letopočtu Římané dobyli velkou část Anglie. Později vpadly do Anglie germánské kmeny Sasů a Anglů. Dalším milníkem v anglických dějinách je rok 1066, kdy Anglii dobyli Normané. Anglie dlouho dobu válčila s okolními zeměmi, v polovině 16. století však dochází ke sjednocení, Anglie se nejdříve spojila s Walesem a později se Skotskem.

Tímto spojením vzniká Velká Británie, která se stává jednou z největších říší na světě. Za tento rozkvět může také koloniální politika, neboť Velká Británie se stala obrovskou zámořskou říši. V rámci Velké Británie hrála Anglie vždy dominantní roli, neboť je největší zemí v rámci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.