Další informace o Walesu

Počasí:

Počasí ve Walesu se v ničem podstatném neliší od počasí v sousední Anglii. Převládá zde velmi mírné počasí, zimy jsou mírné, léta chladnější. Po celý rok dominuje vydatný počet srážek.

Doprava:

Doprava ve Walesu funguje naprosto spolehlivě. K dispozici je kvalitní železniční i autobusová doprava. V Cardiffu je rovněž mezinárodní letiště. Z pražského ruzyňského letiště funguje přímé letecké spojení do Cardiffu.

Administrativní dělení země:

Wales se dělí na 22 správních oblastí, zde je kompletní seznam všech 22 oblastí, v závorkách jsou uvedeny názvy ve velštině: 1. Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful) 2.Caerpilly (Caerffili) 3. Blaenau Gwent 4. Torfaen (Tor-faen) 5. Monmouthshire (Sir Fynwy) 6. Newport (Casnewydd) 7. Cardiff (Caerdydd) 8. Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg) 9. Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr) 10. Rhondda Cynon Taff 11. Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot) 12. Swansea (Abertawe) 13. Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin) 14. Ceredigion 15. Powys 16. Wrexham (Wrecsam) 17. Flintshire (Sir y Fflint) 18. Denbighshire (Sir Ddinbych) 19. Conwy 20. Gwenedd 21. Isle of Anglesey (Ynys Môn) 22. Pembrokeshire (Sir Benfro)